EY ger klartecken när Öhman fusionerar

Peter Strand

Finanskoncernen Öhmans revisor Peter Strandh på EY ger tummen upp för en fusionsplan som innebär att Öhman Fonder tar över verksamheten i Öhman Wealth Management. Det framgår av dokument hos Bolagsverket som nättidningen Realtid läst.

Bolagen är direkt ägda av Öhman Asset Management.

”Den verksamhet som vi av regelmässiga skäl bedriver i två systerbolag kan vi nu bedriva i ett och samma bolag. Den här möjligheten öppnade sig under 2016 då Öhman Fonder fick tillstånd som AIF-förvaltare. Det är egentligen en ren regelverks- och organisationsfråga. Vi gör detta för att förenkla det dagliga arbetet, säger Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm till Realtid. Verksamheten kommer alltså att fortsätta som tidigare men från ett bolag.

Martin Hammarström

[email protected]