EY fakturerade mest till Nya Karolinska Sjukhuset

350 Mkr under sju år.

Ur Setterwalls granskningsrapport
Ur Setterwalls granskningsrapport

EY fakturerade mer än både BCG och McKinsey – tillsammans – för konsultjobb i samband med bygget av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, som kallats världens dyraste. Det framgår av en granskningsrapport som Stockholms läns landsting (SLL) beställt av Setterwalls advokatbyrå. Enligt rapporten köpte landstinget konsulttjänster för knappt en miljard kronor under projektperioden 2011-2017. Rapporten har gjorts med anledning av skenande konsultkostnader.

”Det är uppenbart att dokumentation, rutiner och de interna regelverk som finns inte har följts och där har Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska hända igen”, säger landstingsdirektör Malin Frenning i en kommentar på SLL:s webbplats.

Överträdelserna berodde enligt rapporten på att SLL ville driva NKS-projektet ”resultatinriktat och effektivt”. Det finns inga tecken på att jäv eller korruption förekommit, vilket tidigare antytts i artiklar i Dagens Nyheter.

”Ingen har använt avtalen för egen vinnings skull utan det handlar om att man gjort en avvägning där intresset att följa tidsplanen har prioriterats framför upphandlingsförfarandet”, säger Malin Frenning till Dagens Nyheter.

Enligt rapporten har otillåten direktupphandling av tjänster gjorts för 92 miljoner kronor. Dessutom har tjänster för 95 miljoner kronor köpts där volym- och beloppsgränser överskridits. Beloppen ska alltså ställas i relation till de totala konsultinköpen för 959 miljoner kronor.

Idag är det betydligt svårare än förr att sälja konsulttjänster till SLL. BCG tycks i princip vara portförbjudna, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

[email protected]