”Enkla lösningar utan kontrollfunktioner”

Programvaruleverantörer måste ta större ansvar för redovisningskvalitet, anser byråledaren Ylva Sundelin.

Ylva Sundelin

Auktoriserad redovisningskonsulten Ylva Sundelin, som driver redovisningsbyrån Y Revision i Stockholm, har tillsammans med sina tio kollegor gjort en lista över de 20 vanligaste felen som småföretagare begår som sköter bokföringen själva med hjälp av moderna och delvis automatiska redovisningsprogram.

”Listan kan göras hur lång som helst. Men det här räcker mer än väl för att konstatera att programvaruleverantörerna och bankerna, som glatt kopplar upp sig till deras program, måste ta ett större ansvar för vilken kvalitet det blir på den färdiga ´produkten´ som företagarna skickar in till Bolagsverket. Många kunder tror att Bolagsverket och Skatteverket har kontrollerat deras årsredovisning/deklaration när den är godkänd”, säger Ylva Sundelin till tidningen Konsulten.

Sundelin anser att de flesta kunder som kommer till Y Revision, efter att de själva försökt sköta sin redovisning, har gjort sig skyldiga till bokföringsbrott och/eller skattebrott. Hon efterlyser bättre information och fler ”spärrar” i programvaran.

”Missförstå mig inte. Vi är helt för digitalisering och automatisering, vi jobbar helst i sådana processer själva. Men branschen kan inte bara låta programvaruleverantörer utlova enkla lösningar utan kontrollfunktioner. Då tillräcklig kontroll saknas hamnar företagaren lätt i oönskade situationer”, säger Ylva Sundelin till Konsulten.

20 vanliga fel inom redovisning och ekonomi

 • Ingen löneskatt på pensioner.
 • Ingen förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkring, bil, trängselavgifter mm.
 • Hel moms avdragen på leasingbil.
 • Ingen förmån på extrautrustning på bil.
 • Representation helt avdragen.
 • Förbjudna lån.
 • Ingen kontrolluppgift på uttagna utdelningar och inte heller skatt dragen eller redovisad.
 • Ingen avstämning.
 • Inga fakturor uppbokade vid bokslut vid bokslutsmetoden.
 • Inga periodiseringar gjorda.
 • Felaktig hantering av inventarier, många mindre belopp uppbokade och inga avskrivningar gjorda.
 • Ingen lagerhantering.
 • Inga K10-blanketter inskickade trots uttagna utdelningar.
 • Olika resultat redovisade i ÅR, förvaltningsberättelsen och resultaträkningen.
 • Balansräkningar i obalans i ÅR.
 • Tidigare års resultat ej omförda mellan åren.
 • Momsomföring ej korrekt gjord eller redovisad.
 • Bankavstämning inte gjord. Stämmer inte på flera år bakåt.
 • Förändring av eget kapital utan redovisning.
 • Kontrollbalansräkning inte utförd.
Källa: Y Revision/Konsulten
Martin Hammarström

[email protected]