Digitala årsredovisningar dominerar i januari

Källa: Bolagsverket

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar fortsätter att öka. I fjol skickades 326 567 stycken årsredovisningar in digitalt – nästan 72 000 fler än 2022. Andelen digitala årsredovisningar blev 46 procent under 2023. 2024 kan bli året då andelen digitala årsredovisningar går över 50 procent. Året har börjat bra. Tittar man på de årsredovisningar som inkommit till bolagsverket hittills i januari (t.o.m. den 24 januari) dominerar digital inlämning, se grafik.

”Vi kommer fortsätta jobba för att ännu fler ska välja den digitala vägen. Det är väldigt glädjande att det också skett en stor ökning av andelen digitala årsredovisningar med revisionsberättelse. På ett år har de ökat från omkring 25 000 till strax under 45 000. Men ännu fler årsredovisningar med revisionsberättelse behöver komma in digitalt”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på enheten finansiell information, och vänder sig särskilt till landets revisorer.

Cirka 30-35 procent av landets drygt 700 000 aktiebolag ska ha revisionsberättelse, det handlar alltså om över 200 000 revisionsberättelser.

Martin Hammarström

[email protected]