77 000 årsredovisningar har lämnats in digitalt

Från januari till och med augusti i år hade över 77 000 årsredovisningar lämnats in digitalt, en ökning med hela 174 procent jämfört med samma period 2019. Det skriver Wolters Kluwer som fått siffrorna från Bolagsverket.

Sedan mars 2018 har det varit möjligt för aktiebolag som följer regelverket K2 att lämna in årsredovisningar via Bolagsverkets e-tjänst. I februari 2019 öppnades möjligheten upp även för de som följer regelverket K3. Från och med mars 2021 kommer alla bolag som enligt lag ska upprätta en årsredovisning kunna skicka in den digitalt. Målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt.

Från och med för 2020 är det dessutom obligatoriskt för noterade bolag inom EU att lämna in sina finansiella rapporter elektroniskt till ESMA, vilket ökar pressen ytterligare.

För att lämna in en årsredovisning digitalt krävs en anpassad programvara. Wolter Kluwer uppger att mer än 23 000 digitala inlämningar gjorts via deras program Capego och Bokslut fram till och med augusti 2020.

”Det är glädjande att se att vi genom våra programvaror kan vara med och driva utvecklingen och digitaliseringen av branschen”, säger André Bodin, Lead Technology Product Manager vid Wolters Kluwer, Tax & Accounting Sverige.

Martin Hammarström

[email protected]