”Det gäller att förbereda sig redan i år”

Bankerna rullar ut ”den största förändringen när det gäller betalningar på 50 år”.

Lars-Åke Edenfeldt

Nordiska banker bygger en ny infrastruktur för betalningar som påstås bli den största förändringen när det gäller betalningar på 50 år. Den nya infrastrukturen ska ersätta både bankgirosystemet och dagens dataclearing vid direktbetalningar mellan bankkonton. Revisionsvärlden tog ett zoommöte med Lars-Åke Edenfeldt, erfaren bankman och Business Change Manager på Svenska transformationsprogrammet, ett projekt som drivs av bland andra Bankföreningen och storbankerna.

Varför behövs en ny infrastruktur för betalningar?

”Bankkundernas beteende har förändrats, det gäller både företagen och hushållen. Dagens system är byggda för att betalningsuppdraget kommer in via ett papper, de är inte är inte gjorda för betalningar som görs med exempelvis mobiler och surfplattor. Dessutom har de gamla systemen svårt att uppfylla vissa EU-regleringar”, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Funkar det inte bra idag?

”Upplevelsen kanske är att det fungerar, men det är med skohorn och smörjmedel. Vi måste bygga en infrastruktur som inte bara klarar dagens krav utan även morgondagens.”

Vad kommer den nya infrastrukturen klara som dagens system inte klarar?

”När det gäller redovisning är en fördel att de nya formaten innehåller möjligheter att koppla extra information till en transaktion, inte bara fakturanummer utan information kring exempelvis attestering eller kostnadsställen. En annan fördel är att man i Sverige i framtiden ska kunna göra betalningar i realtid. Om mitt företag vill skicka pengar till ditt företag kan du se direkt att pengarna kommit in på kontot.”

Vem bör bry sig om detta?

”Detta är viktigt för alla företag som skickar betalningsfiler. Idag kan många företag skicka sina betalningsfiler direkt till clearingshuset, som bankgirot. Det kommer man inte kunna göra i den nya infrastrukturen, alla betalningar ska skickas/göras via en bank.”

Flera programvaruföretag försöker utmana bankerna kring betalningar, bland annat är Fortnox betalningsförmedlare vilket innebär att kunderna ska kunna göra löpande betalningar direkt från Fortnox plattform. Är ni snabba nog?

”Det här projektet drivs inte av att vissa vill utmana bankerna. Jag tror att alla aktörer som erbjuder betalningar kommer att kunna fortsätta med detta utan bekymmer även i framtiden. Den nya infrastrukturen är bra för alla.”

Vad ska redovisningskonsulten tänka på?

”Redovisningskonsulter och revisorer får en viktig uppgift som påtryckare och påminnare. Utan dem kommer företagen inte att kunna dra nytta av den nya infrastrukturen. Det finns en del kontrollfrågor man bör ställa till sina kunder. Informationen ska upprättas i nya format, det ska upprättas nya kommunikationsvägar, det kan komma att krävas nya säkerhetslösningar. Det kommer även att bli en större flexibilitet kring exempelvis när betalningar utförs. Idag sker det ofta en gång per dygn, exempelvis klockan 16. I framtiden kan företagen välja att skicka betalningar flera gånger om dagen.”

Kommer även redovisningsprogrammen att vara uppkopplade mot banken hela tiden?

”I princip ja. I dag stäms redovisningsprogrammet typiskt sett av mot bankkontot en gång om dagen, oftast efter klockan 16. Med den nya infrastrukturen kommer avstämningarna att göras mycket oftare.”

När kommer detta att bli verklighet?

”Under första halvan av 2022 kommer vi att rulla igång detta för kontoinsättningar, under andra halvan av 2022 kommer det nya att påbörjas när det gäller bankgirobetalningar. Den nya infrastrukturen påverkar företagens processer, så det gäller att förbereda sig redan i år”, säger Lars-Åke Edenfeldt.

Martin Hammarström

[email protected]