Branschen växer – men antalet anställda konstant

De sju största byråerna omsätter tillsammans 19,5 miljarder kronor.

Ur FAR:s rapport.

Den svenska revisions-, redovisnings- och rådgivningsbranschen består av drygt 14 000 företag som omsätter drygt 44 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Detta enligt organisationen FAR:s senaste branschrapport, som kartlägger “branschen” (eller branscherna?).

Rapporten är den andra i sitt slag, den förra publicerades 2021. Totalomsättningen har ökat med en miljard sedan den förra rapporten, medan antalet sysselsatta är oförändrat. Omsättningen per anställd ökar inom revision, men inom redovisning och skatt är utvecklingen inte entydig.

Rapporten visar hur ”branschen” består av ett fåtal riktigt stora företag och väldigt många små. 95 procent av aktiebolagen har färre än fem anställda. De sju största byråerna omsätter tillsammans 19,5 miljarder kronor, vilket är 44 procent av den totala omsättningen. Jättarna har dock endast 33 procent av alla anställda i branschen. Till skillnad från i fjol är redovisningsjätten Ludvig & Co (knutet till Srf-konsulterna) med på listan över branschjättar i FAR-rapporten. De flesta av jättarna växer, framför allt sker tillväxten i revisionsbyråernas konsultdelar.

FAR:s kartläggning av branschen visar litet lägre siffor än de som presenterats i tidigare sammanställningar från programvaruföretaget Visma. Visma har räknat med över 20 000 byråer och som sysselsätter ungefär 50 000 människor. Även Revisionsvärlden har tagit fram rapporter med hjälp av UC som visar på cirka 22 000 byråer. Skillnaden ligger i om man väljer att ta med de tusentals redovisningsföretag som har mycket låg omsättning och närmast kan liknas som hobbyverksamheter.

Byrå

Omsättning Mkr

PwC

5042

EY

4962

KPMG

2770

Deloitte

2688

Grant Thornton

1627

Aspia

1214

Ludvig & Co

1154

Källa: FAR:s branschrapport 2022.

Läs hela rapporten här.

Martin Hammarström

[email protected]