Bolagsverket: ”Genombrott för digital inlämning av revisionsberättelse”

Nina Brede. Foto Bolagsverket

2022 ser ut att bli ett trendbrott när det gäller årsredovisningar som lämnas in digitalt, komplett med digital revisionsberättelse. Det uppger Nina Brede, verksamhetsutvecklare vid Bolagsverket, till tidningen Konsulten.

Att lämna in hela årsredovisningen digitalt, komplett med revisionsberättelse eller med separat digital revisionsberättelse, har varit för varit krångligt.
Från första januari till 10 april 2021 registrerades:

42 449 digitala årsredovisningar
2 187 av dem innehöll revisionsberättelse
479 hade en separat inskickad revisionsberättelse.

Samma period 2022 var siffrorna:

62 037
4 496
1 602

”Ökningen sker från låga volymer, men utvecklingsarbetet ger resultat och trenden är mycket tydlig. Så här långt in på året ser vi en fördubbling. Av erfarenhet vet vi att det behövs ett visst antal, en viss ”kritisk massa”, för att andra också ska ta steget. Och då går det fort. Vi är på väg att nå de nivåerna även för revisionsberättelserna nu”, säger Nina Brede till Konsulten.

Hon anser att förklaringen är att verket infört funktionalitet som revisorer har efterfrågat. I juni införs ytterligare funktionalitet för checksummor.
Redovisningskonsulterna verkar vara mer nöjda med Bolagsverkets system. Fram till den 10 april i år hade 41,2 procent av alla årsredovisningar lämnats in digitalt. Av dem hade 90,8 procent automatavslutats.

”Det betyder att årsredovisningen registrerats som inkommen och komplett utan att en handläggare behövt granska den. En kvittens på det har också skickats ut från oss på Bolagsverket. Detta är verkligen en smidig hantering för alla parter: företagaren, redovisningskonsulten och Bolagsverket, säger Nina Brede till tidningen.

Hon uppmanar alla som ännu inte testat att lämna in digitalt att göra det.

Martin Hammarström

[email protected]