Digital inlämning av årsredovisning – så funkar det

Det sägs att om alla Sveriges bolags årsredovisningar lämnades digitalt, skulle vi spara motsvarande en 1,5 kilometer hög pappersstapel.

Digital inlämning innebär mindre pärmar och papper. Aktiebolagets årsredovisning och fastställelseintyg skickas direkt från ekonomisystemet till Bolagsverket.
Sponsrat innehåll från Visma Spcs

Den 21 juli 2016 började Bolagsverket utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. I början av 2018 öppnade tjänsten för bolag med K2-regelverk. Drygt 5000 bolag, många nystartade, nappade på tjänsten. Gladast var de lite större bolagen, fåmansbolagen var svårflirtade. Användarna loggade oftast in på kvällen eller natten.

2019 öppnade myndigheten för bolag som använder K3. Nu jobbar programvaruleverantörerna hårt för att tillgodose önskemålen. Målet är att det ska vara ett självklart val för företagare att lämna in digitalt. Bolagsverket ser gärna ett obligatorium.

Fördelar med att lämna in digitalt

Det sparar förstås mycket papper. Kontroller i systemet gör att det blir rätt från början. Idag är det mycket vanligt att årsredovisningar behöver kompletteras på olika sätt.

Är hela processen digital? Slipper du gå till kopiatorn?

Både ja och nej. Mest nej.

Årsredovisningen lämnas helt digitalt. Fastställelseintyget signeras direkt på Bolagsverkets webbplats av vd:n eller en ordinarie styrelseledamot. Praktiskt går det ofta till så att en redovisningskonsult skickar en e-post med länk till personen som signerar.

Men signeringsrundan i styrelsen som görs före årsstämman, omfattas förstås inte i regeringens uppdrag till Bolagsverket. Den signeringen kan istället göras i en särskild signeringstjänst. Då kan du slippa kopiatorn.

Den godkända årsredovisningen ska sedan förvaras i ett exemplar hos aktiebolaget enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Här ska styrelsens underskrifter finnas med, men de behövs inte på den kopian som går till Bolagsverket.

Visma och digital inlämning av årsredovisning

Visma är en stor leverantör av ekonomisystem. Faktum är att i Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering. I Visma Bokslut kan du från 4 april 2019 lämna in din årsredovisning digitalt om bolaget använder K2-regelverket och inte behöver ha revisor. Nästa tjänst där digital inlämning utvecklas (under 2019) är Visma Advisor Period & År. Därefter kommer årsredovisning- och deklarationsdelen i Visma eEkonomi och sist de bolag som ska lämna in en revisionsberättelse.

Visma och digital signering

Visma Sign är en tjänst för elektronisk signering. Visma Spcs arbetar för att 2019 få in Sign som ett naturligt steg i hela inlämningsprocessen kring årsredovisningen.

VIDEO: Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt i Visma Bokslut.

Sponsrat innehåll från Visma Spcs

 

Redaktionen

[email protected]