Björn Lundén stöttar Ung Företagsamhet

Ger bort digitala utbildningar och digitala handböcker.

Cecilia Nykvist

Kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén (BL) är ny nationell partner till Ung Företagsamhet (UF). Björn Lundén kommer att öppna upp fyra av bolagets mest populära webbkurser och tio digitala handböcker till Ung Företagsamhets alumner. Alumnerna är personer som tidigare startat företag inom ramen för studierna och därefter står i begrepp att fortsätta med företagandet.
Syftet med samarbetet är att få alumni att vässa sina kunskaper. På sikt finns även en gemensam ambition om att nå ut med utbildningsstödjande insatser till både lärare och elever på de yrkesförberedande programmen, där många blir egenföretagare.
“Förutom att ge våra alumni tillgång till en bred utbildningsportfölj hoppas vi på lite längre sikt även att tillsammans kunna locka ännu fler att driva UF-företag på de praktiska utbildningarna”, säger Cecilia Nykvist vd för Ung Företagsamhet Sverige.
För att uppmuntra till fortbildning och ett livslångt lärande inrättas också ett kunskapsstipendium för alumner.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UFföretagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan.

Martin Hammarström

[email protected]