BDO öppnar i Linköping

Ny delägare bygger kontoret från grunden.

Daniel Carlborg

Auktoriserade revisorn Daniel Carlborg går in som delägare i BDO får ansvaret för att bygga upp ett nytt kontor i Linköping. BDO bygger kontoret från grunden och är i full gång med att leta kontor och rekrytera personal, både revisorer och redovisningskonsulter. Till Revisionsvärlden säger Carlborg att ambitionen är att i början av nästa år ha cirka 10 personer på plats eller på väg in.

”På sikt ska vi vara ledande på vår lokala marknad och då ska vi vara cirka 30 personer och ha ett fullservicekontor med revision, företagsservice (redovisning) och rådgivning.  Vi ser en stor tillväxtpotential och jag tycker att BDO är ett starkt varumärke att bygga på”, säger Daniel Carlborg.

Han kommer närmast från CFO Group, där han var regionchef för den östra regionen.

”Jag tycker att det ska bli spännande och stimulerande att bygga upp något här i Linköping. Det är en intressant marknad med universitetet och många expansiva företag”, säger Daniel Carlborg.

Carlborg var under flera år kontorschef på Grant Thornton i Linköping, som enligt hemsidan har ett 30-tal medarbetare i Linköping och dessutom över 40 medarbetare i Norrköping.

”Vi vill jobba nära våra kunder och genom att finnas i Linköping så kommer vi dem inte bara närmre rent fysiskt utan får också en bättre förståelse för deras affär genom att verka på samma lokala marknad. Vi ser också en stor vinst i att öka förbindelsen mellan våra kontor i Nyköping och Jönköping genom den här satsningen.”, säger Daniel Carlborg

BDO:s Linköpingskontor kommer att sortera under region Mälardalen, med regionchefen Jakob Tenselius. Han kan i rekryteringen av Carlborg ha inspirerats av BDO:s snabbväxande kontor i Malmö, där tidigare Grant Thornton-delägarna Christofer Hultén och Olof Andersson på mindre än ett år byggt upp en verksamhet på cirka 10 anställda. BDO förvärvade nyligen den lokala Malmöbyrån Wahlberg & co, varefter BDO får 20 medarbetare i Malmö.

”Även här i Linköping är tanken att växa både organiskt och genom förvärv”, säger Daniel Carlborg.

Fotnot: BDO är inte helt nya i Linköping. För något decennium sedan fanns ett Linköpingskontor men ägarna och personalen valde att driva byrån i egen regi i samband med att BDO övergick från en licenstagarorganisation till en regionorganisation.

 

Martin Hammarström

[email protected]