“Även Sverige drabbat av cum ex-svindel”

Skatteverket beroende av konkreta tips.

Flera bolag som ansökt om återbetalning av utdelningsskatt misstänks ha varit inblandade i så kallade cum-ex-bedrägerier mot Danmark på 18 miljarder kronor. Det rapporterar TT.

Flera länder i Europa, särskilt Tyskland och Danmark, har utsatts för omfattande bedrägerier med cum-ex-handel. Fram till 2012 gick den tyska statskassan miste om minst 50 miljarder kronor, troligen avsevärt mer. Danmark svindlades i sin tur på 18 miljarder i perioden 2012 till 2015.

Det är betydligt högre än i Sverige, där TT:s siffror visar att de misstänkta fallen tillsammans fick in 64 miljoner kronor från den svenska statskassan 2015. Pengarna, som gått till utlandet och kanske till skatteparadis, är svåra att få tillbaka, bedömer två områdesexperter.

Givet hur lagen är skriven ser det dessutom svårt ut att återkräva pengar rent formellt.

”Vi har förmodligen inga omprövningsmöjligheter”, säger Ulrika Vretendahl, som har till uppgift att företräda Skatteverket i rätten.

Anette Landén som är chef för storföretagsavdelningen på Skatteverket har uttalat sig i frågan under veckan.

Hon påpekar att när svindeln mot Danmark blev känd hösten 2015 skärpte Skatteverket sina kontroller och utökade sitt internationella samarbete på området.

Landén kan samtidigt inte garantera att mer fusk har förekommit.

”Jag kan aldrig garantera att det inte finns ytterligare fusk och bedräglighet bland dem som ansökt”, säger Landén, mot bakgrund av att det rör sig om cirka 12 000 ansökningar per år.

Myndighetschefen uppger att man är beroende av konkreta tips på dem som har ansökt om att få tillbaka skatt. Hon välkomnar uppgiftslämnare som exempelvis kan jobba på bank.

Skatteverket hoppas nu på en ny lag som möjliggör omprövning av beslut samt ställer större krav på detaljer om vilka som ligger bakom ansökningarna.

Finwire

[email protected]