Aspia köper Skeppsbron Skatt

Vill utveckla digitala skatteprodukter.

Skeppsbron 20, Stockholm

Redovisningsjätten Aspia köper Skeppsbron Skatt, Sveriges största fristående skattekonsult med 55 anställda i Stockholm och Malmö.

”Vi har en stor efterfrågan på skatterådgivning från våra kunder och därför är det en enorm tillgång för oss att kunna förstärka vårt erbjudande genom förvärvet av Skeppsbron Skatt. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta leda tjänsteutvecklingen inom affärsnära tjänster för Sveriges företagare”, säger Aspias vd Magnus Eriksson, i ett pressmeddelande.

Med förvärvet får Aspia egen skatterådgivningskompetens, vilket saknats efter avknoppningen från PwC i fjol. Skeppsbron Skatt har enligt egen utsago 1 500 kunder och omsatte 103 Mkr under det senaste räkenskapsåret. Det kan jämföras med exempelvis PwC:s eller EY:s skatteavdelningar, som var för sig omsätter cirka 500 Mkr om året. Aspia köper alltså en verksamhet som konkurrerar med den tidigare ägaren PwC. Även största konkurrenten på redovisningssidan – LRF Konsult – har egen skattekompetens.

Nu kommer Aspias skatterådgivning troligen att byggas upp kring Skeppsbron Skatt.

”Samgåendet med Aspia ger oss en unik möjlighet att ytterligare utveckla vårt tjänsteerbjudande mot hela näringslivet. Ett mycket starkt fokus kommer fortsatt att vara fullservice av skattetjänster till stora och medelstora företag. Affären gör det möjligt för oss att även nå ut till mindre företag i hela Sverige. Det ger oss också möjlighet att i väsentligt högre takt än tidigare fortsätta utveckla våra digitala skatteprodukter”, säger Jari Burmeister, styrelseordförande Skeppsbron Skatt.

Digitala skattetjänster är ett område under stark utveckling, ibland kallas det Tax Tech. Ett exempel är snurror för beräkning av skattemässiga ränteavdrag i koncerner, se tidigare artikel.

Skeppsbron Skatt kommer att få behålla sitt varumärke och det står inget i pressmeddelandet om någon flytt. Skeppsbron Skatt har lämpligt nog kontor på Skeppsbron, både i Stockholm och Malmö.

Revisionsvärldens kommentar: Skeppsbron Skatt skiljer sig från Aspias tidigare köp av lönespecialisten DLN Payroll Services och KPMG:s verksamhet inom redovisning och lön, då dessa förvärv på ett mer genomgripande sätt integreras med Aspia. Att låta Skeppsbron Skatt ha en fri roll kan vara klokt initialt, inte minst med tanke på att byråns varumärke är starkt. Förlorare på detta är PwC, som idag tar Aspiakundernas skattrådgivningsuppdrag. I de fall både PwC och Aspia har en kundrelation kommer revisorn och redovisningskonsulten framöver att föreslå olika skattejurister.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *