Åklagarmyndigheten vill anställa fler revisorer

Åklagarmyndigheten bedömer att antalet åklagare behöver öka från dagens cirka 1000 åklagare till 1200 år 2024. Men myndigheten är även i behov av revisorer.
Eftersom 50-70 slutar varje år innebär det närmare hundra åklagare per år.
”Det skulle göra att vi skulle mäkta med och få en rimlig arbetsbörda. Vi behöver också anställa fler revisorer och stötta de åklagare som är hårt arbetsbelastade med beredningsjurister som kan göra en del av åklagarnas uppgifter”, säger riksåklagare Petra Lundh till Dagens Nyheter.

Martin Hammarström

[email protected]