AI-stödd sökning i FAR:s rättsdatabas

Rättsdatabasen FAR Online inför en ny sökfunktion som bygger på Chat GPT. Funktionen ska enligt ett pressmeddelande ge användaren ytterligare ett sätt att söka information i FAR Online och ”hitta enkla vägar till de underliggande reglerna”.

Tjänsten gör det möjligt att ställa frågor utan att man behöver anpassa sig till sökbara termer. Svaret som genereras baserar sig på flera källor i FAR Online och längre sökningar premieras framför enstaka sökord. Enligt pressmeddelandet kompletterar FAR Online AI den sökfunktion som redan finns på FAR Online.

Martin Hammarström

[email protected]