Accountor köper ännu en rådgivningstung byrå

Susanna Heghammar och Per Lundström

En dryg vecka efter nyheten att Accountor förvärvar Alium Ekonomi tillkännages köpet av Öhman & Partners Ekonomi och Juridik, med kontor i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Säljare Per Lundström och Susanna Heghammar.

”Susanna Heghammar … arbetar aktivt med långsiktig affärsutveckling och kundstöd i små och större kundföretag. Per Lundström, som utöver partner på Öhman och Partners är skattejurist, kommer tillföra kompetens och kapacitet inom skatterådgivning. Jag gillar Öhman och Partners strategi att vara ett långsiktigt stöd i kundernas affärsutveckling”, kommenterar Magnus Högvall, vd för Accountor i Sverige.

Även Alium Ekonomi drivs av en skattejurist, se tidigare artikel.

”Accountor känns som en bra partner för att lyfta oss och vårt erbjudande till nästa nivå. Vi behöver Accountors kompetens inom digitalisering för att kunna fortsätta stötta våra kunder på bästa sätt” säger Per Lundström och Susanna Heghammar, i ett pressmeddelande.

Öhman & Partners har 11 medarbetare och omsatte 12 Mkr det senaste räkenskapsåret. Accountor i Sverige har cirka 300 medarbetare och kontor på åtta orter: Stockholm, Västervik, Gävle, Lund, Göteborg, Uppsala, Karlstad och Karlskoga.

Martin Hammarström

[email protected]