36 procent klarade revisorsexamen

Den 27:e och 28:e maj 2024 skrev 118 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart. Av 118 tentander var det 43 stycken som klarade gränsen för godkänt resultat, eller 36 procent.

”Fråga 1 under dag ett gav ett bra resultat för de allra flesta tentander och att fråga 2 samma dag gav ett dåligt resultat, i synnerhet deluppgift 2.1 och 2.2”, skriver RI på sin webbplats.

Martin Hammarström

[email protected]