24SevenOffice köper avancerat projektstyrningssystem

Affärssystemet 24SevenOffice har köpt alla aktier i Exicom Software, bolaget bakom Copernicus som är ett svenskt projektstyrningssystem för större verksamheter. 24SevenOffice har fokus på bolag i segmentet 5-50 anställda men med förvärvet läggs stora kunder som bland annat Försäkringskassan, Scania, Axfood, Statistiska Centralbyrån och Länsförsäkringar till kundlistan.

”Med detta förvärv förstärker vi 24SevenOffices position på den svenska marknaden. Vårt befintliga projektstyrningsverktyg kommer förbättras och kompletteras av Exicoms väldigt goda lösningar”, säger Ståle Risa, vd för 24SevenOffice.

Medan 24SevenOffices affärssystem är molnbaserat från start är Copernicus byggt på en äldre arkitektur. Den oberoende konsultfirman HerbertNathan & Co, rådgivare inom ekonomisystem, ser förvärvet av Exicom som ett sätt för 24Sevenoffice att kunna visa marknaden (och ägarna, aktien handlas på Spotlight Stock Market) tillväxt i Sverige.

”Det finns inga stora synliga synergier mellan vare sig leverantörerna eller deras applikationer. Däremot finns det en logik för 24SevenOffice att utöka sin kundbas och sitt fokus mot projektorienterade organisationer samt att öka sin exponering mot större organisationer jämfört med sin befintliga målgrupp som primärt består av mindre organisationer. Förvärvet kan ses som en pusselbit i 24SevenOffice’s fortsatta tillväxt på den svenska marknaden”, skriver HerbertNathan i en kommentar.

Exicom hade intäkter på 37 Mkr och ett rörelseresultat på 3 MSEK under räkenskapsåret 2020. Ungefär hälften av Exicoms intäkter kommer från mjukvarurelaterade prenumerationslösningar, medan resten kommer från konsultbaserade affärer relaterade till mjukvaruutveckling, implementeringar och behovsanpassning åt företagskunder.

”Vi ser fram emot att stärka projektföretagen för framtiden tillsammans med teamet i Exicom och på så sätt investera i framtidens projektmodul. Det blir väldigt spännande att samarbeta med automatiseringen av affärsprocesser för SMB och större organisationer. Exicom´s erfarenhet på företagsmarknaden för projektinriktade företag förbättrar 24SevenOffice´s position på denna marknad”, säger Ståle Risa.

Martin Hammarström

[email protected]