Wolters Kluwer släpper verktyg för kundkännedom

Programvaruföretaget Wolters Kluwer lanserar Capego KYC (Know Your Customer), ett digitalt verktyg för kundkännedom, på den svenska marknaden. Redovisnings- och revisionsbyråer har en skyldighet att göra riskbedömningar kring kunder och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt, men många klarar inte lagkraven. Under år 2022 fick 35 redovisningsbyråer sanktionsavgifter om totalt nära 17 Mkr efter att länsstyrelser underkänt deras rutiner för att motverka penningtvätt, se tidigare artikel. Enligt ett pressmeddelande ger Capego KYC en digital översikt över kundkännedom, inklusive riskbedömning.

”Capego KYC har alla funktioner som behövs för att göra insamling av uppgifter för kundkännedom effektiv och kvalitativ”, säger Katarina Thörnqvist, VD för Wolters Kluwer Tax & Accounting i Skandinavien.

Martin Hammarström

[email protected]