Vartannat AB skickar in årsredovisningen digital

Inkomna årsredovisningar från AB. Källa: Bolagsverket.

Över hälften av de aktiebolag som hittills skickat in sina årsredovisningar för 2022 har inkommit digitalt. Det visar färsk statistik från Bolagsverket. För april var andelen digitala årsredovisningar nästan 51 procent. Det kan jämföras med siffran för hela fjolåret som var 38 procent.

”Det ser ut som att digital inlämning är på väg att bli det nya normala”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Dock finns det fortfarande aktiebolag som ännu inte kan lämna in årsredovisningen digitalt.

”Om vi endast skulle räkna företag som faktiskt kan lämna in digitalt skulle andelen bli ännu större”, säger Nina Brede.

Vad ska ni göra för att öka andelen ytterligare?

”Ju nu jobbar vi bland annat med en analys för att hitta lösningar så aktiebolag som ska offentliggöra sin koncernredovisning som en bilaga ska kunna lämna in sin årsredovisning och bilaga digitalt”, säger Nina Brede.

Hon uppger även att första digitala årsredovisningarna från bolag som omfattas av ESEF-regelverket har inkommit till Bolagsverket.

ESEF är ett krav från EU för bolag som har värdepapper noterade på en reglerad marknad, exempelvis en börs. Kravet innebär att års- och koncernredovisningar måste lämnas digitalt till Finansinspektionen enligt en så kallad ESEF-standard. Nu har Bolagsverket en tjänst som gör att dessa företag även kan lämna in sin årsredovisning digitalt genom att återanvända data som skickats till Finansinspektionen. Svenska ESEF-bolag ska rapportera både till Finansinspektionen och till Bolagsverket.

Martin Hammarström

[email protected]