Varannan damernas bland nya revisorer

Men andelen kvinnor som ansöker om fortsatt auktorisation eller godkännande ligger still.

Per Johansson

Revisorsinspektionen, med chefen Per Johansson, redovisar en rörelseförlust för 2018, i likhet med 2017. Hälften av de nya auktoriserade revisorerna är kvinnor. Det framgår av årsredovisningen.

Intäkterna landade på 36,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en mindre ökning från föregående års 36,3 miljoner kronor.

Resultatet i form av verksamhetsutfallet löd istället -2,4 miljoner kronor (-3,7). Enligt myndigheten är de senaste årens negativa resultat konsekvensen av en medveten planering för att få ner myndighetskapitalet. Pengar har lagts på hög.

”För att få ner det höga myndighetskapitalet beslutades att för åren 2017 och 2018 tillfälligt sänka den särskilda årsavgiften för kvalitetskontrollen. Sänkningen motsvarar cirka 1,9 miljoner kronor per år”, skriver Revisionsinspektionen, RI.

Det framgår även av årsredovisningen att fler har klarat av myndighetens prov för revisorsexamen. Det beror på ett högre antal sökande, då andelen som klarade provet minskade.

Antalet auktoriserade och godkända revisorer var i slutet av fjolåret 3144 stycken, en minskning med 121 på ett år.

”Andelen kvinnor i revisorskåren var i slutet av år 2018 35 procent, vilket är en något högre andel än under åren 2017 (34 %) och 2016 (33 %). Andelen förstagångsansökningar från kvinnor har ökat från 41 procent år 2017 till 50 procent år 2018. Andelen kvinnor som ansöker om fortsatt auktorisation eller godkännande ligger på samma nivå år 2018 som år 2017, dvs. 33 procent.”, skriver RI.

RI har vässat sig när det gäller hanteringen av disciplinärenden. Till följd av bland annat ny teknik och ökad samordning har handläggningstiderna för disciplinärenden minskat. 84 procent av disciplinärendena handläggs inom 12 månader.

I årsredovisningen berättar myndigheten även om det interna utvecklingsarbetet som pågått.

”Vårt utvecklingsarbete har också visat på behovet av större och än mer genomgripande förändringar. Svensk särreglering har tillkommit i en tid då förutsättningarna för revisionen var annorlunda än nu”, uppger RI.

Globalisering och nya förväntningar bedöms ställa andra krav på revisorerna och tillsynen jämfört med tidigare, enligt Revisorsinspektionen. Myndigheten avser under detta år återkomma till regeringen med åtgärdsförslag.

Finwire

red@finwire.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *