Var tredje kvalificerad revisor är under 40 år

Föryngringen av revisorskåren fortsätter, skriver Revisorsinspektionen (RI) på sin webbplats. Sedan början av år 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 procent. Detta tycker RI är intressant mot bakgrund av att myndigheten försökt att underlätta kompetensförsörjningen genom ändrade regler om utbildning och auktorisation. Andelen revisorer över 60 år har minskat något under samma period, från 19 till 17 procent.

Revisorskårens totala storlek tycks vara stabil. Under år 2023 skedde faktiskt en viss ökning av det totala antalet revisorer. Den 4 jan 2024 räknade RI till 2 994 kvalificerade revisorer. Av dessa är 2772 auktoriserade och 222 godkända.

Källla: Revisorsinspektionen
Martin Hammarström

[email protected]