Unga myndighetsrevisorer möts i Stockholm

Riksrevisionen är värd när unga medarbetare från revisionsmyndigheterna i Europa bjuds in till konferens den 12–15 september i Stockholm. Syftet är att dela nya idéer och lösningar på utmaningar som revisionsmyndigheter möter idag och i framtiden. Konferensen är en del av Eurosai, den europeiskas organisationen för statliga revisionsmyndigheter. Huvudtemat är ”experimentell kultur”, alltså nya metoder och sätt att arbeta.

”Genom den sätter vi ljuset på de yngre revisorerna som inom några år kommer att bära det professionella ansvaret för att granska statlig verksamhet. Konferensen bidrar till erfarenhetsutbyte och ett professionellt nätverk som lever vidare långt efter dagarna i Stockholm”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Konferensen Young Eurosai, YES, hålls vart annat år och är för unga revisorer (35 år eller yngre).

Martin Hammarström

[email protected]