Tre av fyra kvalificerade revisorer anställda vid registrerade revisionsbolag

Per den 12 maj 2023 fanns det 3052 auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Av dessa hade 2283 (75 procent) angett ett registrerat revisionsbolag som sin arbetsgivare, skriver Revisorsinspektionen på sin webbplats. Det finns idag 213 registrerade revisionsbolag och antalet har ökat för varje år.
Ett registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor (byråval) och är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn. De betalar en årsavgift till myndigheten.

Martin Hammarström

[email protected]