Svenskt intranät ska knyta samman Baker Tilly

"Gör det lättare att använda resurser mellan byråerna".

Johan Wintervalld

Baker Tilly Sverige lanserar ett nytt intranät som man hoppas ska förbättra samarbetet inom nätverket, som idag omfattar över 800 medarbetare på 78 kontor i Sverige. Revisionsvärlden ställde några frågor till Baker Tilly Sveriges ordförande Johan Wintervalld och vice ordförande Johan Rudengren.

Varför ett nytt intranät?

”Det är ett sätt att utveckla nätverket och göra det lättare att använda resurser mellan byråerna. Du kan chatta med vem du vill i hela Sverige, dela dokument på ett enkelt sätt och gå med i teams-grupper beroende på vilken inriktning och kompetens du har”, säger Johan Wintervalld.

Kan ni ge exempel?

”Det ska finnas en grupp för dem som jobbar med noterade bolag, en grupp för lantbruk etc.”, säger Johan Rudengren.

Har projektet tagit lång tid?

”Vi startade förra hösten och hoppas kunna lansera intranätet i oktober eller november. Tekniken är på plats, nu måste vi fylla på med innehåll”, säger Johan Wintervalld.

Har ni inte haft något intranät tidigare?

”Jo, men det har mest använts för information från nätverket till medlemsbyråerna. Nu vill vi ha en plattform som är mer lämpad för samarbete. Dessutom har vi byggt en app så att du enkelt kan kommunicera även via mobilen”, säger Johan Wintervalld.

Varför är samarbete så viktigt?

”Dels för att göra allt den kunskap som finns hos medarbetarna tillgänglig. Dels för att många av oss har väldigt mycket jobb. Om intranätet kan bli ett sätt att snabbt hitta lediga resurser är det mycket värdefullt”, säger Johan Wintervalld.

Hoppas ni att det nya intranätet ska göra Baker Tilly-nätverket mer attraktivt för nya medlemsbyråer?

”Absolut, men framför allt är det en förbättring för oss som redan är medlemmar. Det kommer att knyta samman våra 800 medarbetare”, säger Johan Wintervalld.

Är det dyrt att vara med i Baker Tilly?

”Det tycker jag inte. Byråerna betalar en avgift som är baserad på antalet anställda. Samtidigt får vi bra rabatter på exempelvis programvara. Så nettokostnaden är väldigt låg”, säger Johan Rudengren.

Visst har ni vuxit en del på senare tid?

”Det stämmer. Vi är 38 medlemsbyråer idag, och flera nya är på väg in. Det är roligt”, säger Johan Wintervalld.

Johan Rudengren

Kommer de nya medlemsbyråerna från andra nätverk eller har de varit helt fristående?

”Flera är nystartade av personer som kommer från större byråer. De vill ha kvalitetssystem för både redovisning och revision, det har vi på plats. Hos oss blir man granskad av Baker Tillys kvalitetskontroll i stället för FAR:s”, säger Johan Rudengren.

Har ni strikta regler inom Baker Tilly?

”Reglerna är inte striktare än på andra håll, möjligen tillämpningen. En fråga vi bevakar internt är oberoende inom nätverket. I större bolag går det inte för sig att en Baker Tilly-byrå reviderar och en annan sköter redovisningen”, säger Johan Rudengren.

Vad gör ni för övrigt inom Baker Tilly i Sverige?

”Vi vill jobba mer att marknadsföra Baker Tilly mot studenter på universitet och högskolor. Det är svårt för små byråer att attrahera unga medarbetare. Vi håller på att ta fram ett särskilt medlemskap för studenter, där de får erbjudanden och rabatter av olika slag. Kanske kan en Baker Tilly-byrå bjuda in studenter till föreläsningar eller utbildningar och på så vis skapa kontakter redan under studietiden”, säger Johan Wintervalld.

Fotnot: Johan Wintervalld driver till vardags Baker Tilly Helsingborg, Ängelholm, Höganäs medan Johan Rudengren leder Rådek, med flera kontor i Södermanland.

Martin Hammarström

[email protected]