Skogsägarförening startar egen redovisningstjänst

”Det trillar in nya kunder i stort sett varje dag”.

Maria Stavert, chef Södra Skogsekonomi

Skogsägarföreningen Södra utmanar redovisningsbranschen med en tjänst där kunden – skogsägaren – får en digital helhetslösning med bokföring, bokslut, deklaration samt rådgivningsmöten om både ekonomi och skogsskötsel. Paketet säljs till Södras 52 000 medlemmar till fasta priser – från 7 000 kr vid upp till 50 verifikationer per år. Paketet inkluderar programvarukostnad och innebär att skogsägaren själv förväntas sköta bokföringen i Visma Spcs program e-ekonomi.

”Visma levererar systemstödet, vi på Södra tar hand om resten”, säger Maria Stavert, chef för skogsekonomi på Södra.

Södra marknadsför tjänsten främst i egna kanaler, som medlemstidningen och med pushnotiser i en egen app. De har även kört marknadsföring på sociala medier.

”Tjänsten är endast för medlemmar och jag tror att den har potential att locka nya medlemmar till Södra”, säger Maria Stavert.

Hon har i dagsläget tre redovisningskonsulter dedikerade till tjänsten, alla sitter på Södras huvudkontor i Växjö. Tack vare att de arbetar helt digitalt kan de betjäna medlemmar över hela landet. Verksamheten förväntas växa.

”Jag vill inte säga någon siffra. Första deklarationssäsongen är snart slut och responsen från kunderna är positiv. Det trillar in nya kunder i stort sett varje dag som tecknar sig för innevarande räkenskapsår. Vi har kapacitet att ta emot fler och kommer anpassa bemanningen efter efterfrågan. Samtidigt vill vi växa hållbart och inte gapa för stort utan säkerställa att tjänsten lirar hela vägen”, säger Maria Stavert.

Stavert vill varken säga hur många kunder tjänsten har i dagsläget, eller hur många av Södras 52 000 medlemmar som potentiellt skulle kunna bli kunder.

”Det är en helt digital tjänst, det gäller såväl onboarding som andra möten, så den kräver en viss digital mognad. Men om du har den så brukar det gå väldigt bra. En del är väldigt flinka och kommer igång snabbt, bland annat tack vare vår egen kontoplan med konton som är relevanta för oss. Andra är ovana vid bokföring, då tar det längre tid innan man blir säker i systemet”, säger Maria Stavert.

Hur har era bokföringskunder löst bokslut och deklaration tidigare?

”De flesta har haft någon typ av redovisningskonsult tidigare. Ibland har denne gått i pension, eller så har den gamla konsulten lämnat ett alldeles för högt pris. Vissa har skött bokföringen själva, i gamla program. Andra har anlitat redovisningskonsulter som inte är riktigt uppsjungna på skogsekonomi. Vår ambition när vi gjorde paketet var att erbjuda en riktigt bra tjänst till ett fast pris. Det är något vi ser att kunderna uppskattar.”

Har kunderna betalat mer eller mindre innan de kommer till er?

”Vissa har betalat mer, andra mindre. Det finns säkert enmanskonsulter som kan göra bokslut och deklaration billigare, men jag tror att få kan ge samma heltäckande rådgivning som vi, vi säkerställer att skogen och ekonomin hänger ihop. Vårt mål är att kunderna ska bli stärkta som skogsägare. Med hjälp av vår rådgivning ska de bli mer snabbfotade och ta bättre beslut när det gäller både ekonomin och själva skogen”, säger Maria Stavert.

Är det Södra eller Visma Spcs som tagit initiativet till tjänsten?

”Det är vi. Vi började arbeta med detta sommaren 2022, då Södra drog upp en ny tioårsstrategi där skogsekonomi pekades ut som särskilt viktigt.”

I baserbjudandet är det endast Södra som har ett kundförhållande och fakturerar medlemmen för tjänsten.

”Om sedan skogsägaren vill bygga på med exempelvis bankintegration och betalkort uppstår en egen affärsrelation mellan Visma och vår medlem”, säger Maria Stavert.

Varför valde ni Visma SPCS som partner?

”Vi gjorde en upphandling och jämförde flera olika leverantörer. Visma har varit tillmötesgående och ser potentialen i våra 52 000 medlemmar. Nu har vi en bra och fungerande tjänst, men på sikt tror jag att flödena kommer att bli ännu mer effektiva.”

I Södras paketet ingår inte bara ekonomi utan även årliga digitala rådgivningsmöten om själva skogen (gallring, avverkning etc). Stavert anser att just den skogliga rådgivningen är något som skiljer Södras tjänst från det som traditionella redovisningsbyråer kan erbjuda.

”När redovisningsekonomen ställt samman ett preliminärt bokslut kopplar vi in skogsinspektorn. Den skogliga rådgivningen är en mycket viktig del i vårt erbjudande. Vi ser deklarationen som språngbrädan i nästa års skogliga planering”, säger Maria Stavert.

Inom redovisningsbranschen är det många byråer som vill växa inom rådgivning. Kan man se Södra som en rådgivare som vill bli redovisningsbyrå?

”Nej, vi är Södra Skogsekonomi, som tillhandahåller en palett av tjänster för skogsägarens behov. Totalt är vi 15 personer, endast tre är knutna till den nya tjänsten. De andra är ekonomer, jägmästare och jurister som hjälper till framför allt vid arvsskiften och försäljningar av skog”, säger Maria Stavert.

Martin Hammarström

[email protected]