SHB-revision till PwC

PwC:s Johan Rippe blir EY-chefen Jesper Nilssons co-driver när KPMG roteras ut från storbanken.

PwC:s Johan Rippe och EY:s Jesper Nilsson föreslås ratta Handelsbankens revision. Bilden är ett montage.

Det blir PwC som får dela revisionen av Handelsbanken med EY. Det föreslås i storbankens kallelse till bolagsstämma den 29 mars. Ansvarig hos PwC blir vice vd Johan Rippe, som kan förväntas bli EY-chefen Jesper Nilssons co-driver i revisionsuppdraget. KPMG, med Anders Bäckström, har reviderat Handelsbanken i över tio år och tappar uppdraget på grund av reglerna om byrårotation.

Revisionen av Handelsbanken är ett prestigeuppdrag men den sparsamma banken lägger mindre pengar på extern revision än konkurrenterna. Under 2015 fakturerade KPMG Handelsbanken 16 miljoner kronor, varav 13 Mkr gällde det egentliga revisionsuppdraget. EY fakturerade 4 Mkr, en siffra som kan förväntas växa. Den interna revisionen uppges däremot ha kostat 149 Mkr.

Handelsbanken har haft två revisionsbyråer i flera år. Byråskiftet har föregåtts av en upphandling, det är oklart hur jobbet mellan EY och PwC kommer att fördelas.

PwC:s Johan Rippe är huvudansvarig revisor i bland annat medicinteknikbolaget Getinge och flera bolag inom Stena-sfären.

Martin Hammarström

[email protected]