Money lever byrådrömmen

Standardiserade processer för de vanligaste löpande arbetsuppgifterna är nyckeln till framgång.

Sponsrat innehåll från Fortnox

Det låter inte så kul. Men resultatet är rena drömmen för både konsulter och byråer – nöjda kunder och en harmonisk jobbvardag där medarbetare och kunder utvecklas tillsammans.

– Det är framgång för oss. Att vi har roligt på jobbet och har tid att vara engagerade i våra kunder, säger Malin Mäntyranta, auktoriserad redovisningskonsult och delägare i Money.

Syftet med att standardisera de vanligaste arbetsprocesserna är att minimera ställtider så långt det går.

– Vi gör inte redovisningen bolag för bolag, utan har fasta dagar när vi till exempel hanterar leverantörsfakturor, betalningsuppdrag och rapportering till Skatteverket. Då gör vi det för alla våra kunder och behöver inte lägga tid på att logga in i alla system och jobba med olika saker parallellt, säger Emma Holmgren, redovisningskonsult på Money.

Fortnox Digital Byrå är navet

Money har allt för byrån i Fortnox. Det viktigaste verktyget i vardagen är Digital Byrå, där det finns en lång to do-list som hela tiden uppdateras med det som behöver göras för alla kunder.

– I praktiken gör vi årsbokslut för alla våra kunder varje månad. Vi stämmer av och dokumenterar så att allt är bokfört och korrekt, ställer samman och levererar månadsboksluten så fort som möjligt påföljande månad, säger Malin.

Genom att jobba löpande med avstämningar och rapportering kan redovisningskonsulterna ligga steget före i relationen med kunderna och vara mer som en samarbetspartner. Som kunderna kan bolla nästa steg med. Det kan vara allt från att lösa likviditetsproblem till att ta in delägare i företaget och förvärva bolag.

– Kunderna uppskattar att vi är proaktiva och att vi försöker se deras behov innan de själva gör det, säger Emma.

Den kvalitetssäkrade redovisningen innebär även en trygghet för bolagets intressenter som revisorer och banker.

Tid för kunderna är allt

Den största vinsten med att jobba smart stavas t i d. Den vill Money att medarbetarna lägger på kunderna. Därför jobbar man bara med fastpris, har slopat alla debiteringskrav och mäter medarbetarnas prestationer på andra sätt.

– Vi vill att våra medarbetare ska hinna dricka en kopp kaffe med kunderna utan att tänka på timmar och att ta betalt. Det gör dem till ännu bättre rådgivare.  För oss handlar det också om att våra medarbetare ska veta hur vi jobbar. Att vi är tydliga med att vi har moderna arbetssätt har dessutom underlättat rekryteringen, säger Malin.

Läs mer om hur du jobbar smartare med avstämning och rapportering på fortnox.se/bokslut-skatt

Sponsrat innehåll från Fortnox

Redaktionen

[email protected]