Revisorskåren blir yngre

Källa: RI

Färsk statistik från Revisorsinspektionen visar att andelen kvalificerade revisorer under 40 år är 32 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter från 2019.

”Detta är av intresse särskilt mot bakgrund av Revisorsinspektionens arbete för att underlätta kompetensförsörjningen genom ändrade regler om utbildning (2018) respektive auktorisation (2019), skriver Revisorsinspektionen på webbplatsen.

Men faktum är att föryngringen ännu större om man går längre tillbaka är. År 2010, när antalet kvalificerade revisorer var 4000, var endast en av fyra kvalificerade revisorer under 40 år.
Andelen revisorer över 60 år har minskat något de senaste året, från 19 procent i början av 2019 till 17 procent idag.

”Kåren som helhet har fortsatt minska i storlek, även om det skedde en viss utplaning av minskningen under pandemiåren”, skriver Revisorsinspektionen.

Martin Hammarström

[email protected]