”Revisorn vågar inte vara expert fullt ut”

Storbolagsrevisorer uttalar sig sällan utanför formalian, anser forskare.

Cristoffer Lokatt

Byråns lönsamhetskrav och lagens krav på revision ses ofta som två motstridiga, kanske oförenliga, krav. Konflikten är överdriven enligt forskaren Cristoffer Lokatt som nyligen disputerade med en avhandling vid Stockholms universitet och som intervjuas av nättidningen Realtid.

”En av de viktiga slutsatserna i min avhandling är att det inte finns någon motsättning mellan de kommersiella och de professionella kraven utan att det snarare är ett samspel mellan de två. På det viset menar jag att revisorer har en större frihet än vad som har visats i tidigare forskning”, säger Cristoffer Lokatt till Realtid.

I avhandlingen undersöker han hur revisorer aktivt förenar de två rollerna.

”Jag har kommit fram till att revisorerna betonar olika aspekter av sin kompetens beroende på vad situationen kräver. I vissa situationer är det professionella viktigt, i andra situationer är det kommersiella viktigare”, säger Cristoffer Lokatt till Realtid.

För att bli framgångsrika måste revisorer prestera såväl externt som internt. Det gäller att vara smidig.

”De är kringskurna av olika yttre krav och anpassar sig väldigt mycket efter vilken situation de är i, om de är i teamet eller med en kund. Det blir ett slags rollspel och vägen till legitimitet är väldigt situationsberoende”, säger Cristoffer Lokatt till Realtid.

I takt med ökade externa och interna krav på dokumentation av framför allt storbolagsrevision blir revisorns prestation gentemot kund är starkt formaliserad. Det är främst internt på byrån som den individuella prestationen synliggörs. Trots det tror Cristoffer Lokatt att dagens revisorer känner att de har legitimitet.
”Jag tror att de känner att de har en viktig roll att spela, men de känner sig samtidigt väldigt bundna till de standardiserade processerna. De upplever att de har status men de vågar inte uttala sig utanför formalian vilket minskar deras inflytande som experter … De vill gärna uttrycka sig som experter, men de vågar inte alltid, det är förknippat med för stort personligt ansvar”, säger Cristoffer Lokatt till tidningen.

Länk till avhandlingen.

Martin Hammarström

[email protected]