”Revisorer väljer bort entreprenörer med utländsk bakgrund”

Resul Hamurcu nobbar inte invandrarföretagarna – nu startar han egen byrå.

Resul Hamurcu utanför sitt nya kontor på Kammakargatan i Stockholm.

Resul Hamurcu växte upp i Stockholmsförorten Rinkeby, utbildade sig till ekonom och arbetade under några år på mindre revisionsbyråer innan han började på KPMG 2011. Där kastades han in i storbolagsrevision men hittade efter hand tillbaka till de mindre bolagen. Nu sluts cirkeln när han startar den första egna byrån – Allena Revison.

”Jag sa upp mig i slutet av januari och sedan den sista mars är det klart vilka kunder jag tar med mig och vilka som blir kvar hos KPMG. Det blir 80-90 kunder som följer med till min nya verksamhet. Det kommer förstås med en prislapp. Jag lämnar alla kunder som har KPMG som byråval, plus några uppdrag där jag är personvald. De som stannar hos KPMG är mest dotterbolag i större internationella koncerner”, säger Resul Hamurcu.

Hos KPMG hade han titeln Senior Manager, med nationellt ansvar för byråns tjänsteerbjudande till startups och tillväxtbolag. Bland de bolag han köpt med sig från KPMG finns både små och några litet större bolag.

”Jag har en brokig portfölj. Hos KPMG började jag att revidera stora och noterade bolag men efter hand gick jag mer och mer över till mindre bolag. Jag gillar att arbeta med personer som lägger sin själ och sitt hjärta i företagandet.”

Hade du hårda förhandlingar med KPMG om kunderna du tar med?

”Det har varit en lång process, men jag har haft en bra dialog med KPMG. Prio ett har varit är att kunderna är nöjda och glada.”

Kunde du pruta ner priset för kunderna i förhållande till vad som stod i kundskyddsklausulen i ditt anställningsavtal?

”Nej, det skulle jag inte säga. Det blev en hög prislapp, men jag känner inte att den är för hög. Vi hittade en mellanväg, där diskussionen mest har kretsat kring vilka uppdrag jag ska ta med och inte.”

Kundskyddsklausulerna i revisionsbranschen har debatterats på senare tid. Vad tycker du om dem?

”Det är inte fel att det finns kundskyddsklausuler, men den jag hade på KPMG har stort utrymme för förbättring. Jag tycker att det är bra att kundskyddsklausulerna diskuteras, kanske borde FAR ta fram en vägledning för hur de bör skrivas och tolkas.”

Revisionsvärlden träffar Hamurcu på MT Revision på Kammakargatan i Stockholm, där han sedan några veckor hyr ett kontorsrum. Resul Hamurcu växte upp i Stockholmsförorten Rinkeby och beskriver sig som ”tredje generationens invandrare”. Morföräldrarna kom från Turkiet och uppväxten bland invandrare har påverkat hans karriär.

”Många av mina kunder har en annan bakgrund än svensk. Jag har inte aktivt sökt dessa kunder, men jag har heller inte valt bort dem. Jag är uppvuxen i en förort och har ett socialt nätverk som speglar den bakgrunden”, säger Resul Hamurcu.

Han har själv aldrig upplevt någon diskriminering under min karriär som revisor, men han har sett den ute hos kunderna.

”Det finns många entreprenörer med utländsk bakgrund som har svårt att hitta en revisor. De väljs bort, medvetet eller omedvetet. Utländsk bakgrund och den verksamhet som invandrare driver blir något negativt i den riskbedömning alla revisorer gör innan de tar en ny klient”, säger Resul Hamurcu.

Han ser en stor skillnad mellan revisorerna och deras klienter, klyftan gäller både etnicitet och ålder. Mindre än en tredjedel av Sveriges auktoriserade eller godkända revisorer är under 40 år. Andelen revisorer med utländsk bakgrund släpar långt efter andelen företagare med utländsk bakgrund, enligt Resul Hamurcu.

”Företagen ser annorlunda ut idag än för 20-30 år sedan, men på byråerna har det inte hänt lika mycket”, säger Resul Hamurcu.

Hur kommer det sig att du valde revisionsyrket?

”Jag kommer från en företagarfamilj, min pappa driver en restaurang och vi har alltid haft med revisorer att göra. Han använde sina revisorer som bollplank, revision kändes som ett naturligt steg.”

Allena Revision låter ensamt, ska du arbeta själv?

”Jag har inte tänkt anställa någon i första taget, men jag kommer att samarbeta med MT Revision och har möjlighet att hyra in assistans därifrån.”

Varför vill du starta eget hellre än att vara på KPMG?

”Jag har jobbat väldigt hårt på att bli delägare, men det gick inte så fort som jag hade hoppats. Jag har kommit till det steget där jag vill börja styra och ställa mer självständigt. Alternativet hade varit att gå till kundsidan och kanske bli ekonomichef. Troligen hade det varit mer lukrativt, men jag gillar att vara revisor. Jag ville testa att bli egen innan jag fyller 40 år.”

Allena framför skärmarna – Resul Hamurcu

 

Martin Hammarström

[email protected]