Revisionsbranschens delägaravtal i framkant

Advokaten Bob Lee: ”Revisionsbranschen har mer avancerade modeller än advokatbranschen”.

Bob Lee

Ägarbreddning på byrån förutsätter fungerande delägaravtal. Men hur ska de skrivas, och hur fungerar de i praktiken? Det diskuterades under Revisionsvärldens webbsända seminarium Avspark 2021, som gick av stapeln på tisdagen. Bob Lee är advokat och vd på Front Advokater i Göteborg, och har över 30 års erfarenhet av delägaravtal på konsultbyråer.

”Generellt i branschen tycker jag att delägaravtalen fungerar bra. Mycket tror jag beror på att om man har avtal som är obalanserade till förmån för till exempelvis en majoritetsägare, tenderar det att man stöter på konflikter som gör att man justerar avtalen så att det blir mer balanserade”, säger Bob Lee.

Advokaten beskriver två områden som brukar regleras detaljerat i delägaravtalen. Den ena delen handlar om att bevara byråns integritet, det kan till exempel kan röra sig om bestämmelser om vad som händer om en delägare vill lämna byrån.

”När (en delägare hoppar av och) tar med sig kunder brukar det prissättas genom att man har en mekanism som reglerar vad man ska betala för den specifika kunden, vilket ofta är relaterat till kundens omsättning för byrån”, säger Bob Lee.

Johan Rudengren

Det andra området handlar om vinstdelningen bland delägarna. Johan Rudengren från revisionsbyrån Rådek, som deltog i seminariet, beskriver deras system. Delägarna på Rådek poängsätter varandra varje år och vinstfördelningen justeras genom aktieägandet.

”Vi utvärderar delägarna årsvis med hjälp av en extern styrelseordförande som inte har någonting med revisionen att göra, vilket sedan kokar ner till ett aktieägande för kommande räkenskapsår”, säger Johan Rudengren.

Bob Lee har sett andra metoder med vilka man kan justera fördelningen på utdelningen utan att behöva sälja aktier till varandra inom delägarkretsen.

”Det finns sofistikerade metoder där man istället för att sälja aktier till varandra, har modeller i olika form av preferensaktier, som gör att man kan justera vinster baserat på avtal. Där har jag faktiskt förundrats över hur revisionsbranschen faktiskt har mycket mer avancerade modeller än min bransch, som är advokatbranschen”, säger Bob Lee.

Måns Edén

[email protected]