Revisionsbranschen ökar kundnöjdhet

BDO i topp för tionde gången – ”Vi är oerhört stolta”.

Källa: SKI
Malin Nilsson

KPMG och Grant Thornton ökar medan Deloitte minskar när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet i Revisionsbranschen. Allra nöjdast kunder i studien har som vanligt BDO.

”Vi är oerhört stolta och glada över att BDO för tionde gången har revisionsbranschens nöjdaste kunder. Det är ett kvitto på att våra medarbetare går in med stort engagemang i varje uppdrag och bygger relationer med kunderna”, säger Malin Nilsson, vd för BDO i Sverige.

Svenskt Kvalitetsindex 2019 bygger på 1 671 kundintervjuer. Årets mätning genomfördes under mars och april. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten även i flera andra branscher och revisionsbranschen är en av de branscher som brukar ha bäst värden.

”Branschen som helhet ökar sin kundnöjdhet marginellt med +0,6 enheter jämfört med 2018 och har i år ett index på mycket höga 72,8. Övriga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter har under de senaste två årets lyckats vända den nedåtgående trend som pågick sedan 2010, medan revisionsbranschen har hållit en jämn nivå med endast marginella förändringar”, skriver SKI i studien.

Enligt SKI är byråerna i toppen av undersökningen starka när det gäller ”de mjukare aspekterna kopplade till image som att måna om sina kunder, göra kundrelationen enkel och att ta samhällsansvar”.

Bland de revisionsbyråer som kommer fram som mindre bra finns utmaningar när det gäller service, enligt SKI. Kunderna sätter även högre betyg på sin egen revisionsbyrå än de ger revisionsbranschen som helhet.

 

Källa: SKI

Martin Hammarström

[email protected]