PwC:s kreativa toppar startar ny digital byrå

Ledarduon på storbyråns Experience Center har knutit upp 150 ukrainska utvecklare.

Susanna Backman

De två högsta cheferna på PwC:s så kallade Experience Center i Stockholm – Petra Stenqvist och Susanna Backman – har startat den nya, konkurrerande konsultverksamheten Agena Tech tillsammans med serieentreprenören Mikael Bäckström. DI Digital var först med nyheten.

Den kvinnliga duon är frontfigurerna för PwC Experience Center, firmans varumärkes- och digitaldel som byggts utifrån Pond, som PwC köpte 2017. Petra Stenqvist hade titeln Chief Experience Officer och satt fram till för ett år sedan i PwC:s styrelse. Susanna Backman var Experience Center Leader. Centret ligger på Hudiksvallsgatan i Stockholm och hade för ett par år sedan ett 60-tal konsulter. PwC-partnern Fredrik Lindblad, med titeln Global Experience Consulting Leader,uppger till Revisionsvärlden att man nuläget är det cirka 40 medarbetare inom Experience Consulting, men att “stora delar av PwC arbetar integrerat med Experience Consulting”, varför fler från PwC är involverade i centret.

“Det är självklart tråkigt att medarbetare väljer att lämna oss, men vår långsiktiga satsning när det gäller Experience Consulting står inte och faller med den här förändringen. Vi fortsätter att hjälpa företag att utvecklas genom nytänkande och det här ger andra medarbetare chansen att vara med och forma verksamheten”, skriver Fredrik Lindblad.

Vem blir ny chef för PwC:s Experience Consulting?

“Peter Malmgren, som är ansvarig för vår samlade konsultverksamhet, är även chef för Experience Consulting. Tillsammans med de kompetenta ledare som finns i organisationen, kommer den dagliga verksamheten även fortsättningsvis drivas framgångsrikt”, skriver Fredrik Lindblad, som inte vill uppge om det är fler från centret som sagt upp sig.

Petra Stenqvist

Till Resumé säger Pond-duon att Agena Tech ”vill få företag att tänka hållbarhet och jämställdhet när de digitaliserar verksamheten”. Tesen är att kunder i ökad utsträckning ställer krav på mångfald och jämställdhet hos konsulten. Det vill Agena Tech möta genom underkonsulter i form av 150 ukrainska utvecklare, varav en tredjedel uppges vara kvinnor. Agena Tech är även öppet för att jobba med it-utveckling för startupbolag – och få betalt i form av aktier.

”Den brist på utvecklare som råder i Sverige i kombination med senaste tidens ökade efterfrågan på digital innovation och de höga utvecklarkostnaderna i Sverige, gör helt enkelt att många idéer aldrig blir verklighet”, säger Susanna Backman till Resumé.

Fredrik Lindblad skriver till Revisionsvärlden att Experience Consulting kommer att vara en viktig del av rådgivningsaffären även framgent. Han trycker på vikten att samverkan mellan “experience”-rådgivningen och resten av PwC.

“Vi upplever att vi har tagit stora steg i den här riktningen, men att integrera olika organisationer tar tid. Därför är tålamod och långsiktighet viktiga inslag för att nå framgång”, skriver han.

Var det rätt att sätta Pond-gänget i egna lokaler?

“Det var rätt ur flera perspektiv. Experience Center är framförallt en plats där vi samlar våra olika PwC-kompetenser för att tillsammans med kunder lösa komplexa utmaningar och skapa nya produkter, tjänster och upplevelser. Därför är de lokaliserade bara ett par stenkast bort från vårt kontor på Torsgatan och i en kontorsmiljö som passar syftet väl”, skriver Lindblad.

Läs även kommentaren: Konsultjättarna känner till riskerna – ändå måste de förvärva

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *