PwC bistår vid emission

Värderar optioner åt Oasmia Pharmaceutical.

Det är PwC som fått i uppdrag att värdera optionerna när Oasmia Pharmaceutical gör en emission. Det framgår av en kallelse till bolagets årsstämma.

Styrelsen föreslår en riktad emission av högst 3 750 000 teckningsoptioner vilket motsvarar en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget.

Förslaget innebär att det är personerna i ledningsgruppen som vardera får rätt att förvärva 750 000 teckningsoptioner.

Värdet har preliminärt beräknats till 0,31 kronor per option baserat på en aktiekurs om 6,50 kronor.

Bolagsstämman hålls den 2 juni i Uppsala.

Martin Hammarström

[email protected]