Personbyte efter ministerkritik

PwC byter ut revisor med Allra-koppling.

Peter Nilsson

Tunga revisorn och PwC-delägaren Sussanne Sundvall lämnar sina uppdrag för de statliga AP-fonderna efter att hon associerats med skandalbolaget Allra. Första AP-fonden uppger till Revisionsvärlden att Peter Nilsson tar över ansvaret för AP Fonderna. Nilsson är partner och Asset Management leader på PwC.

Skiftet sker efter att Dagens Industri i juni uppmärksammat att Sundvall reviderat flera bolag i kretsen kring sparbolaget Allra. Allra är under utredning för ekobrott och en revisor vid den tidigare revisionsbyrån Deloitte är (av Allra) anmäld till Revisorsinspektionen. När det gäller de PwC-reviderade bolagen ingen offentlig kritik uttalats. Ändå tycks Sussanne Sundvalls koppling till Allra ha stört finansmarknadsminister Per Bolund som sagt till DI att en “utvärdering” skulle göras kring revisorns kopplingar till Allra.

Per Bolund

Nu uppger PwC till DI att Sussanne Sundvall har valt att lämna revisionsuppdraget av personliga skäl.

”När det gäller processen kring hur revisorer för AP-fonderna utses så kommer vi att göra en del ändringar till nästa upphandling. Ett mer omfattande material kring vilka uppdrag de föreslagna revisorerna har kommer att begäras in”, säger Per Bolund till DI.

Martin Hammarström

[email protected]