Oxceed integrerar modul för hållbarhetsrapportering

Programvarubolaget Oxceed lanserar nya funktionen ”hållbarhetsanalys” i samarbete med GoClimate. Tjänsten presenteras som en ”enkel och kostnadseffektiv lösning” för företag som vill mäta sin klimatpåverkan.

Nya, strängare EU-direktiv gör att fler företag blir skyldiga att hållbarhetsrapportera. Även om lagkraven gäller företag över en viss storlek tror många bedömare att kraven på hållbarhetsrapporter och hållbarhetsdata kommer att sprida sig bredare i näringslivet, i takt med att de stora bolagen ställer krav på sina leverantörer.

Hållbarhetsanalys, ett fullt integrerat tillägg i Oxceed, är utvecklad i samarbete med GoClimate och gör automatiska beräkningar av företags koldioxidutsläpp baserat på bokföringsdata. Bokföringen behandlas, analyseras och presenteras sedan i form av nyckeltal och grafer som uppdateras månatligen.

Bland de nyckeltal som beräknas finns till exempel utsläpp för resor, fordon och frakter – kategorier som många företag har som målsättning att minska sina utsläpp inom men i dagsläget inte har möjlighet att mäta. Andra exempel på nyckeltalskategorier är utsläpp för lokaler, elektronik, mat och dryck samt utsläpp per anställd och givetvis de totala utsläppen för hela företaget.

Vid lanseringen finns två versioner av Hållbarhetsanalys att välja mellan. Enkel hållbarhetanalys ger en månatlig översikt av hur företagets koldioxidutsläpp utvecklas på nyckeltalsnivå baserat på automatisk inläsning med en 90-procentig säkerhet. Automatiken är snabb och kostnadseffektiv men all information är ibland inte fullständig och därför görs ett förbehåll med en liten felmarginal.

För företag som behöver en 100-procentig beräkning finns Utökad hållbarhetsanalys där GoClimate manuellt validerar den automatiska beräkningen och justerar den sista andelen som eventuellt inte gick att kategorisera automatiskt.

”Med dessa två versioner av Hållbarhetsanalys täcker vi behovet för de allra flesta företag som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt vill komma i gång med sin hållbarhetsuppföljning och visualisera sina resultat på ett snyggt och överskådligt sätt”, säger Oxceeds vd Elif Schmidt.

Andra bolag som släppt tjänster för hållbarhetsrapportering är 24SevenOffice och PE Accounting, men dotterbolaget Wellfish.

Martin Hammarström

[email protected]