”Ovanligt svårt prov trolig förklaring till bottenresultat”

Ett ovanligt svårt prov är den troligaste förklaringen till att endast fyra av tio klarade det senaste provet för revisorsexamen. Det skriver Robert Wennberg, produktchef och ansvarig för affärsområdet Kompetens på branschorganisationen FAR, i ett blogginlägg.

Han har analyserat resultaten, som gav den lägsta andelen godkända sedan 2014. FAR har jämfört provens utformning, tentandernas resultat och dessutom utfallet på FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter.

”Vi har också undersökt om det är en annan fördelning av tentander mellan proven och vi kan se att höstens prov hade en högre andel skrivande från mindre byråer. Men analysen visar att försämringen är lika stor i alla grupper av tentander. Fördelningen av resultat skiljer sig också med en lägre högstanivå och en relativt stor andel precis under godkänd gräns”, skriver Robert Wennberg.

Han tror inte att pandemin gjorde att tentanderna var sämre eftersom kunskapstestet för revisorsassistenter inte visar samma nedgång.

”Det förefaller alltså inte rimligt att de skrivande skulle blivit väsentligt sämre mellan våren och hösten 2021”, skriver han och fortsätter:

”Den troligaste förklaringen till att så få klarade provet är sannolikt att provet var svårare denna gång. Det är dessvärre svårt att hålla en jämn svårighetsgrad på ett prov inom ett så brett område som revision. I år kom det en fråga inom momsområdet, ett område som inte testats på de senaste proven och som dessutom var rätt svår”, skriver Robert Wennberg.

Analysen går stick i stäv med Revisorsinspektionens initiala reaktion.

”Vi hade inga superknepiga frågor på provet. Det ska följa samma svårighetsnivå som övriga år. Däremot var det så att frågor vi trodde skulle vara lätta visade sig vara svåra, och tvärtom”, sa Christer Petersson, sekreterare i Revisorsinspektionens examensråd till tidningen Balans kort efter att provresultaten offentliggjorts.

Robert Wennberg välkomnar att Revisorsinspektionen har initierat ett projekt för att se över provets utformning och han hoppas att det RI tar intryck från examination i andra länder.

Martin Hammarström

[email protected]