Ny statistik: Sjunkande löner för redovisningskonsulter och auktoriserade revisorer

Medellönen för anställda inom revisionsbranschen har som helhet ökat med cirka 2 600 kronor, enligt färsk statistik från fackföreningen Akavia som tidningen Balans läst. Men när man tittar på yrkesgrupperna auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter redovisas sjunkande löner.

De auktoriserade revisorernas medellöner har sjunkit med nästan 3000 kronor jämfört med förra året, från 60 757 till 57 817 kronor/månad. Redovisningskonsulternas löner har minskat med 4000 kronor under samma period till årets 36 264 kronor.

Björn Floderus, statistiker och analytiker på Akavia misstänker att ett antal äldre, välbetalda försvunnit från arbetsmarknaden, kanske för att de har pensionerats eller blivit arbetslösa.

”Då är de inte längre med i statistiken”, säger Björn Floderus till Balans.

”Vad vi kan se är att den fasta månadslönen i princip är densamma som förra året, medan den rörliga delen, exempelvis bonusar, har minskat med i genomsnitt 33 procent och förmåner, som fri lunch, har minskat med i genomsnitt 14 procent”, fortsätter han.

Akavia är en sammanslagning mellan Jusek och Civilekonomerna. De senare har sammanställt lönestatistik i flera år. Statistiken bygger på medlemmar som svarat på Akavias löneenkät. Tusentals svarar på enkäten och av dessa är närmare 830 är verksamma inom “revisionsbranschen”.

Nyutexaminerade ekonomer har enligt Akavia en ingångslön på 28 304, vilket är cirka 1 700 kronor högre än föregående år. Enligt fackföreningen bör nybakade ekonomer begära en lön på 32 900 kronor.

Martin Hammarström

[email protected]