Ny rekryteringstjänst tar sikte på ekonomer

Carl-Magnus Fernqvist, vd och medgrundare på Gritify

Nu lanseras en ny rekryteringstjänst som bland annat tar sikte på ekonomer och jurister. I databasen Gritify är det inte kandidaterna som söker jobben, utan jobben som söker kandidaterna. Kandidater anger bland annat önskad lön, var de vill arbeta, erfarenheter och kompetens. Kandidaterna är initialt anonyma för rekryterande företag som söker i databasen.

”När det rekryterande företagen genom sökfiltren tagit fram ett antal kandidater skickar man ut en inbjudan till dessa. Det är först när kandidaten sagt att denne är intresserad av det inbjudande företaget som det uppstår en match och anonymiteten lyfts”, säger säger Carl-Magnus Fernqvist, vd och medgrundare på Gritify.

Enligt Gritify är tjänsten ”tidsbesparande för alla inblandade” och fokuserar på faktisk kompetens.

”På så sätt blir maktbalansen mer jämlik och det är ju så faktiskt så rekrytering borde funka”, säger Carl-Magnus Fernqvist.

Gritify är molnbaserad och inriktar sig på kompetens inom IT, ekonomer, jurister, ingenjörer och marknadsförare.

Martin Hammarström

[email protected]