Myndigheternas värsta redovisningsfel

Färre myndigheter prickas av Riksrevisionen.

Helena Lindberg

Riksrevisionen är nu klar med granskningen av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2021. För 10 av dessa lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister i årsredovisningen.

I fjol var det 12 årsredovisningar som prickades.

”Trots att många myndigheter varit hårt pressade under pandemin verkar den positiva utveckling som vi sett de senaste åren fortsätta. I stort sett är det ordning och reda i statens finansiella redovisning”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Följande myndigheter har fått modifierad revisionsberättelse:

  • Länsstyrelsen i Gävleborg och Sametinget har använt delar av sina anslag i strid med syftet.
  • Riksarkivet och Delegationen mot segregation (Delmos) har överskridit sina ekonomiska ramar.
  • Transportstyrelsen har under flera år samlat på sig ett överskott på 14 miljoner kronor för en av sina avgiftsfinansierade verksamheter som ska gå plus-minus-noll.
  • Länsstyrelserna i Värmland och Norrbotten har inte redovisat lön och andra ersättningar till landshövding och länsråd.
  • Moderna museet har väsentliga fel i fördelningen av intäkter och kostnader i sin resultatredovisning.
  • Moderna museet, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och SMHI har lämnat in sina årsredovisningar för sent.

Läs samtliga revisionsberättelser på Riksrevisionens webbplats

Martin Hammarström

[email protected]