Mangold väljer PwC

KPMG roteras ut efter 10 år som revisionsbyrå.

Daniel Algotsson

PwC, med auktoriserade revisorn Daniel Algotsson, föreslås som ny revisionsbyrå i fondkommissionären Mangold AB. Det framgår av kallelsen till vårens bolagsstämma.

KPMG, med Anders Bäckström, tappar revisionsuppdraget efter tio år på grund av de nya reglerna om byrårotation.

”Vi har gjort en upphandling och får bra pris och kvalitet med PwC”, säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv till Revisionsvärlden.

Under 2015 fakturerade KPMG Mangold 962 650 kronor, varav 500 000 kr var för den egentliga revisionen. Den tillträdande revisorn Daniel Algotsson har titeln director, närmast under delägare, och har många fastighetsbolag och finansiella bolag som revisionsklienter.

Martin Hammarström

[email protected]