”Många likheter mellan advokat- och revisionsbranscherna”

Ex-revisorn Linnéa Djursén styr advokatbyrå.

Linnéa Djursén är sedan början av januari ny vd för advokatbyrån Foyen, med cirka 80 anställda i Sverige. Som kvinna med bakgrund inom ekonomi och revision sticker hon ut rejält i Advokatsverige.

”Det är en spännande roll och jag har verkat inom Foyen i fyra år som vice vd och ekonomichef, så jag har fått en god övergripande förståelse för verksamheten. Jag kommer att arbeta främst med affärsutveckling, att stärka erbjudandet inom affärsjuridik och med att utveckla vårt ledarskap. Som grund för detta har vi sedan flera år tillbaka utvecklat ett bra arbetssätt mellan mig och styrelsen för att fånga upp frågor som rör klientarbete i allmänhet och hur vi kopplar ihop det med affärsutvecklingen”, säger Linnéa Djursén till Revisionsvärlden.

Djursén är ekonom och startade karriären som revisor. Mellan åren 1988 och 1995 arbetade hon på Göteborgsbyrån Svensk Revision Forsäng & Claezon. Där slutade hon som godkänd revisor för att under tio år arbeta som ekonomichef i it-sektorn.

Linnéa Djursén

”I Advokatsamfundets stadgar står det att vd:n för en advokatbyrå ska vara advokat, men vi har fått dispens.  Mitt uppdrag är inte att ge råd till klienter utan att driva den operativa verksamheten”, säger Linnéa Djursén.

Vilka skillnader och likheter ser du mellan advokat- och revisionsbranscherna?

”Det finns många likheter. Det är kunskapsintensiva verksamheter där klientsekretessen är oerhört viktig. Det är också två branscher som rekryterar direkt från universitet och högskolor och lägger stor vikt vid på att vidareutbilda personalen. Jag tror också att båda branscherna påverkas starkt av digitalisering med de utmaningar och möjligheter som det medför.”

Skillnader då?

”I revisionsbranschen har byråerna vuxit och internationaliserats. Advokatbyråerna är i regel mycket mindre.”

Längtar du aldrig tillbaka till revision?

”Nej, nu har jag fått ett jättespännande jobb.”

Fotnot:

I Sverige slår Revisorslagen fast är det endast en godkänd eller auktoriserad revisor som kan vara vd för en revisionsbyrå. Fram till november 2013 hade Revisorsnämnden möjlighet att lämna dispens i frågan. Läs även vad PwC-chefen Peter Nyllinge tycker om saken i en separat artikel.

 

Martin Hammarström

[email protected]