Låt era nyanställda digitalisera och effektivisera byråns verksamhet

I en digitaliserad värld med pressade priser inom redovisning och revision, blir det allt viktigare att använda sina program på ett smart och effektivt sätt. Det frigör tid till att fokusera på det väsentliga i arbetet som skapar mest kundnytta.

Kunder som använder våra produkter på ett effektivt sätt kan fokusera på riskområden eller presentera rapporter för kunden som på ett överskådligt sätt visar bolagets finansiella ställning.

Vi tror att det är viktigt att en digitalisering av verksamheten inte bara drivs av våra kunders ledning utan att även byråns nya medarbetare ges en chans att driva resan framåt. Tilltron till de nya medarbetarnas potential har fått oss på Hogia att ta fram ett grundutbildningspaket som genomsyras av digitalisering och effektivisering. Tidigare erfarenhet från våra kunder som har gått utbildningen är att även mer seniora medarbetare som har gått kurserna har lärt sig nya tillvägagångssätt för att effektivisera deras arbete. Paketet innefattar en grundlig genomgång av:

  • Hogia Bokslut
  • Hogia Audit
  • Hogia Skatt
  • Hogia Transaktionsanalys
  • Hogia Analys

Läs mer om våra olika utbildningar på hogia.se/byra eller hör av dig till:

Simo Panas
072-084 33 02
simo.panas@hogia.se