Landsting överväger compliance-funktion

Landstinget i Västernorrland utreder om man ska införa en compliance funktion och inrätta en compliance officer.

”Vi ska utreda förutsättningarna och se om det är en modell för Västernorrland. Förebilden är banker och försäkringsbolag som sedan länge arbetar med compliancefunktion. Det här blir ett första steg, ett fall framåt”, säger oppositionsrådet Per Wahlberg (M) till Sundsvalls tidning.

Utredningen ska bli klar i år.

Martin Hammarström

[email protected]