KPMG granskar Södertäljes skandalprojekt

”Frågan är om något brott är begånget”.

KPMG kommer att få granska ett kritiserat byggprojekt i Södertälje. Den omfattande renoveringen av det kommunägda bostadsområdet Fornbacken beräknades kosta 174 miljoner, men notan landade på 416 miljoner kronor.

Den 11 september höll ägarbolaget Telges koncernstyrelse ett extrainsatt möte där man kom fram till att byggavtalet bör avbrytas efter renoveringen av den första etappen. De planerade etapperna 2 och 3 i projektet, som leds av Skanska, läggs på is.

Nu ska KPMG, som är Telgekoncernens revisionsbyrå, försöka reda ut hur kostnaderna skenade iväg.

”Vi har uppmanat revisorn att titta på hur ärendet har skett historiskt och om det har förekommit några oegentligheter… det är frågan om det är något brott begånget i det här”, säger Telgekoncernens vd Stefan Hollmark till Svt Nyheter.

Granskningen ska ske trots att PwC före sommaren utredde samma frågor. PwC-rapporten är 13 sidor lång och daterad den 5 juni. Den skrevs på uppdrag av dotterbolaget Telge Bostäder AB, medan den nya KPMG-utredningen beställs av holdingbolaget Telge AB. PwC konstaterar i rapporten att Telge Bostäder ”har haft stora utmaningar med att utvärdera vad som levererats mot entreprenadavtalet. Tilläggsbeställningar, programändringar m.m. är bristfälligt dokumenterade”, men har hittat några tecken på brott.

”KPMG-utredningen riskerar att bli en blåkopia av PwC:s rapport”, säger Telge Bostäders vd Juan Copovi-Mena till Revisionsvärlden.

Telgekoncernen kommer även att se över policys och rutiner vad gäller investeringar.

 

Martin Hammarström

[email protected]