”Klart sämst i klassen”

Anställda på revisionsbyrå mesta övertidsjobbarna.

Ulrika Emteryd

Övertidsjobb är norm på revisionsrevisionsbyråerna, mer än i andra branscher. Enligt en undersökning från Civilekonomernas medlemmar arbetar 82 procent övertid varje månad. Bland anställda på revisionsbyrå är denna siffra 95 procent.

Sju procent av medarbetarna inom revision jobbar mer än 32 timmars övertid i månaden. Även inom andra branscher jobbas det över, men inte i samma utsträckning, se tabell nedan.

”Det är förstås oroande för oss att veta att övertid är så vanligt förekommande. Vi tror att det handlar om en mix av att kraven i arbetslivet ökat, och att den ökade tillgängligheten genom att alltid kunna vara uppkopplad driver på förväntningarna om ökad effektivitet. Men att gå tillbaka till mer reglerad arbetstid är ingen lösning för framtiden, tvärtom uppskattar många medlemmar möjligheten att kunna jobba flexibelt”, säger Ulrika Emteryd, förhandlare och ombudsman på Civilekonomerna, till medlemstidningen Civilekonomen.

Hon tillägger att det är viktigt med en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare i vardagen om arbetsbelastningen.

Andel civilekonomer som arbetar övertid mer än 17 timmar i månaden

Bransch

procent

Revisionsföretag 25
Handelsföretag 19
Tjänsteföretag 18
It-sektorn 16
Industri, 15 procent 15
Offentlig sektor 14
Telekom 14
Bank 12
Försäkring 12
Bemanningsbranschen 4
Källa: Civilekonomerna

 

Den ordinarie arbetstiden i Sverige är 40 timmar i veckan. De som jobbar upp till 16 timmars övertid i månaden närmar sig gränsen för den lagstadgade övertiden på 200 timmar, jobbar man mer än 16 timmars övertid i månaden passerar man taket för Arbetstidslagen på årsbas.

Martin Hammarström

[email protected]