Oklart vem på Grant Thornton som köper ny mjukvara för onboarding av kunder

Ska få en ”fullständig klientvänd portal”.

Programvaruföretaget ZignSec skriver i ett pressmeddelande att man tecknat ett avtal med Grant Thornton (oklart i vilket land, Grant Thornton i Sverige uppger att det måste röra sig om något annat medlemsland) som innebär att byrån kommer att använda ZignSecs tjänster för att digitalisera och automatisera affärsprocesser.  Mjukvaran gäller onboarding av kunder samt riskbedömning av individer (Know Your Customer, KYC) och företag (Know Your Business, KYB). Enligt pressmeddelandet består mjukvaran av en ”fullständig klientvänd portal” där kunder kan skicka in data och dokumentation samt ett ”back office-system där Grant Thorntons anställda kan se bilagor och utföra riskbedömningar”. Vilket system Grant Thornton använder idag, eller vilket eller vilka länder som ska använda systemet, framgår inte av pressmeddelandet.

ZignSec ska även utveckla ett kundanpassat Customer Relationship Management (CRM)-system som Grant Thornton kommer att använda för att hantera befintliga och nya kunder. Det omfattar tjänster som ID-dokument-scanning, PEP, koll i sanktionsregister, säkerställande av verklig huvudman och kontroll mot officiella bolagsregister.

ZignSec AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Aktien handlas på Nasdaq First North.

Martin Hammarström

[email protected]