Global standard för visselblåsning på väg

"Tydligt behov av att ledningen stödjer visselblåsning".

Tina Bohlin, Foto: Sten Jansin

Den 5 november träffas medlemsländer inom den globala organisationen ISO i Sydney för att diskutera upplägget för den allra första globala standarden för visselblåsning, Whistleblowing Management Systems – Guidelines. 45 länder har anmält intresse för att delta i arbetet. Från Sverige kommer Tina Bohlin från SIS, Swedish Standards Institute, att vara med.

Avsikten är att skapa en ram för hur ett robust visselblåsarsystem inom en organisation ska se ut, samt en skyddande miljö där människor kan rapportera oro.

”Jag skulle säga att det inom alla organisationer finns ett tydligt behov av att ledningen stödjer visselblåsning för att främja en etisk arbetsmiljö där alla medarbetare vågar rapportera felaktigheter. Standarden ska vägleda och stödja organisationer för att uppdatera sina policyer och hantering kring visselblåsning eller upprätta dessa om de inte finns”, säger Tina Bohlin, projektledare SIS.

Standarden kommer att kunna användas fristående men också tillsammans med andra ISO-ledningssystemstandarder, som till exempel ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 37001 mot mutor. SIS kommer att samla svenska intressenter som vill vara med och påverka det globala arbetet, enligt pressmeddelandet.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se