”Frustration över hemmasnickrade Excelmallar och Worddokument”

Visma Spcs lanserar verktyg mot penningtvätt.

Simo Panas

Visma Advisor KYC heter programvaruföretaget Vismas verktyg som ska hjälpa redovisningsbyråer motverka penningtvätt och organiserad brottslighet, KYC.
KYC är högaktuellt efter att länsstyrelserna börjat granska redovisningsbyråer och i de flesta fall funnit fel som resulterat i sanktionsavgifter.

”Penningtvättslagen ställer höga krav på redovisningsbranschen. Vi vet att många av våra byråkunder känner frustration över att behöva använda hemmasnickrade Excelmallar och Worddokument för att bedöma risker och ha tillräckligt god kunskap om sina kunder. Därför har vi tagit fram tjänsten Visma Advisor KYC så att byråerna enkelt ska kunna efterleva lagen och samtidigt få full koll på sina kunder” säger Simo Panas, affärsområdesansvarig för redovisningsbyråer på Visma Spcs.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har ansvar för att kontrollera om Sveriges företag, inte bara redovisningsbyråer, gör tillräckligt för att förhindra att näringsverksamhet utnyttjas för att dölja pengars ursprung eller för att finansiera terrorism. Förra året åkte alla utom en av de granskade redovisningsbyråerna på sanktionsavgifter på grund av bristfälliga rutiner.

”Misstagen som leder till sanktionsavgifter sker oftast i den allmänna riskbedömningen som byråerna gör”, säger Simo Panas.

Martin Hammarström

[email protected]